Ochrana osobních dat

Co tato pravidla řeší?

Tato pravidla popisují, jakým způsobem bude 123RF Limited a další společnosti v naší skupině (též označené jako "123RF", "my" nebo "nás") nakládat s vašimi daty, která nám poskytuje při realizaci nákupu služeb na našich webových stránkách (123RF.com)

Rovněž popisují vaše práva na ochranu dat, včetně práva vznést námitku proti některým procesům, které 123RF provádí. Další informace o svých právech a o tom, jak je uplatnit, jsou uvedeny v části "Jaká práva mám?".

Souhrn použití vašich dat
 • 123RF využívá vaše osobní údaje k vedení smluvního vztahu, poskytování našich produktů, fakturaci a zajištění efektivní komunikace s námi.
 • Údaje jsou sdíleny s dalšími členy skupiny společností 123RF a se zástupci třetích stran, kteří nám pomáhají s prodejem a poskytováním našich služeb.
 • V případech, kdy se spoléháme na váš souhlas, např. pokud jde o direct marketing, můžete jej kdykoli odvolat.
Které informace uchováváte?

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje získané při vzájemné spolupráci a při nákupu našich služeb. Spadá sem:
 • vaše jméno
 • vaší emailovou adresu
 • vaše telefonní číslo
 • vaší adresu
 • vaše platební údaje (včetně vaší fakturační adresy nebo paypal účtu či bankovních údajů)
 • informace týkající se prohlížeče nebo zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky;
Jak nakládáme s touto informací a jaký je právní základ oprávňující k jejímu použití?

Osobní data zpracováváme k následujícím účelům:
 • K plnění smlouvy, nebo konání kroků plynoucích ze smlouvy: relevantní v případě, kdy od nás nakupujete. Zahrnuje:
  • ověření vaší totožnosti;
  • přijímání plateb;
  • komunikace s vámi;
  • poskytování služeb zákazníkům a zajištění dodávky, nebo zprostředkování jiných služeb;
 • Tam, kde se jedná o oprávněný zájem. Toto zahrnuje:
  • poskytnutí pokročilých uživatelských funkcí, jako je např. "likebox"
  • provádění výzkumu a analýz.
 • Pokud nám udělíte souhlas:
  • budeme vám zasílat naše marketingové nabídky k odpovídajícím produktům a službám nebo dalším produktům a službám, které poskytujeme, nebo které poskytují naše sesterské společnosti a pečlivě vybraní partneři.
  • soubory cookie a podobné technologie využíváme v souladu s našimi zásadami cookie a informacemi, které vám byly poskytnuty při používání těchto technologií
  • při jiných příležitostech, kdy vás požádáme o souhlas, použijeme údaje pro účely, které zároveň vysvětlíme.
Odvolání souhlasu či jiné stížnosti k přímému marketingu

Jakmile obdržíme váš souhlas, můžete následně tento souhlas odvolat, ačkoliv můžeme mít jiné právní důvody pro zpracování vašich údajů pro jiné účely, jako jsou ty, které jsou popsány výše. V některých případech vám můžeme bez vašeho souhlasu zaslat přímý marketing, kde se spoléháme na naše oprávněné zájmy. Máte absolutní právo kdykoli odmítnout přímý marketing nebo profilování pro přímý marketing. To můžete provést podle zaslaných pokynů, pokud se jedná o elektronickou zprávu, nebo nás kontaktujte dle údajů popsaných níže.

Jaká práva mám?

Máte právo požadovat od nás kopii vašich osobních údajů, opravit, vymazat nebo omezit (zabránit) zpracování vašich osobních údajů a získat osobní údaje, které nám poskytnete na základě smlouvy nebo s vaším souhlasem ve strukturovaném, čitelném formátu a požádat nás o sdílení (portování) těchto údajů s jiným správcem.

Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů (zejména pokud údaje nebudeme zpracovávat tak, aby splňovaly smluvní nebo jiné zákonné povinnosti, nebo pokud je používáme pro přímý marketing).

Tato práva mohou být omezena, např. pokud by splnění vaší žádosti odhalilo osobní informace o jiné osobě, nebo pokud byste požadovali vymazání informací, které jsme ze zákona povinni uchovávat nebo pro to máme pádné oprávněné zájmy.

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás - nebo našeho správce pro ochranu údajů - pomocí níže uvedených údajů. Pokud vaše záležitosti zůstanou nevyřešené, máte právo kontaktovat úřad EU pro ochranu údajů v zemi, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že k porušení mohlo dojít.

Jak se s vámi mohu spojit?

Věříme, že jsme schopni zodpovědět vaše dotazy o tom, jak zpracováváme vaše data. Pokud máte nějaké obavy ohledně zpracování vašich údajů nebo si přejete, abychom vás vyřadili z direct marketingu, kontaktujte prosím info@123rf.com. .

Která entita 123RF je správcem pro ochranu mých údajů, a do které sesterské společnosti mohou být moje data předána?

Správcem údajů je 123RF Limited. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími členy naší skupiny a s některými zástupci třetích stran.

Jak dlouho budete uchovávat mé údaje?

Vaše registrační údaje zpracováváme po celou dobu, co jste aktivním uživatelem našeho webu a následně dalších 12 měsíců.

Osobní údaje, které používáme k marketingovým účelům, nebo údaje získané s vaším souhlasem zpracováváme do té doby, dokud nás nepožádáte o ukončení a následně krátkou dobu poté, abychom byli schopni zrealizovat vaše požadavky. Abychom mohli v budoucnu respektovat vaše přání, zaznamenáváme také vaše žádosti, abychom vám nezasílali naše marketingové nabídky nebo abychom přestali zpracovávat vaše údaje.

Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy, uchováváme transakční data po dobu 6-ti let od poslední spolupráce s námi (nebo po delší dobu, která je vyžadována zákonem).

Jazyk

Tato smlouva byla původně vytvořena v anglickém jazyce a následně přeložené do dalších jazyků. V případě konfliktu v interpretaci a výkladu těchto smluvních podmínek, má anglická verze přednost. Přesnost následných překladů nemůže být garantována.