PRIVACY POLICY

V tomto dokumentu najdete naše aktuální zásady a postupy pro zpracování vašich osobních údajů („osobní údaje“), které shromáždila skupina Inmagine Group prostřednictvím webové stránky https://www.123rf.com/ (dále „webová stránka“).

Základní informace
123RF (https://www.123rf.com/) je jedna z webových stránek, které provozuje příslušný subjekt v rámci skupiny Inmagine Group, která sdružuje různé právnické osoby po celém světě.

Při zpracování vašich osobních údajů je správcem údajů společnost Inmagine Lab Pte. Ltd., a to v závislosti na tom, jakým způsobem probíhá vaše interakce s webovou stránkou, kde se nacházíte a na subjektu, který je s vámi ve vztahu. Předmětné subjekty skupiny Inmagine Group se v těchto zásadách ochrany osobních údajů označují výrazem „skupina Inmagine Group“, „naše“, „my“ nebo „nám“.

S obecnými dotazy se na nás můžete obracet zde: info@123rf.com nebo poštou na adrese 30, Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712. Jako občan EU se můžete také obrátit na našeho zástupce v Evropské unii, RIVACY GmbH, a to na adrese: info@rivacy.eu nebo dopisem na adresu Mexikoring 33, 22297 Hamburg, Německo.

Rovněž můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů dpo@123rf.com.

Obsah zásad ochrany osobních údajů
V těchto zásadách ochrany osobních údajů najdete obecné definice mj. osobních údajů, které od vás shromažďujeme, jejich zpracování, a práva k nim, která vám náleží.

Informace, které o vás shromažďujeme
Výraz „osobní údaje“ označuje údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webové stránky a které se mohou lišit podle toho, jaký je vztah mezi vámi a námi. Mezi osobní údaje patří:

Údaje z procházení internetu
Standardní součástí postupů při obsluze informačních systémů a softwaru je získávání osobních údajů. Přenos těchto údajů je nedílnou součástí komunikačních protokolů sítě internet. Do této kategorie údajů patří mj. IP adresy nebo doménová jména počítačů a koncových zařízení používaných uživatelem, umístění těchto zařízení, adresy URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator), adresy požadovaných zdrojů, časy těchto požadavků, způsob odesílání dotčeného požadavku na server, velikost vrácených souborů, číselný kód stavu odpovědi serveru (úspěšně provedeno, chyba, apod.) a další parametry související s operačním systémem a počítačovým prostředím uživatele.

Registrační profil
Jestliže se rozhodnete vytvořit si na této webové stránce účet, můžeme od vás při odesílání registračního formuláře požadovat vaše osobní údaje, např. jméno, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a fakturační adresu. Budete mít možnost uvést i další osobní údaje, např. příjmení, adresu, telefonní číslo a datum narození.

Rozhodnete-li se vytvořit si účet prostřednictvím svého stávajícího profilu na sociální síti (např., Facebook), mohou se od vás vyžadovat osobní údaje jako např. informace z vašeho veřejného profilu (včetně jména, příjmení a vyobrazení) a e-mailová adresa.

Finanční a fakturační informace
Jestliže zakoupíte nebo si předplatíte některý náš produkt nebo službu, budete nám muset poskytnout osobní údaje související s platbou a fakturací, což bude zahrnovat jméno, příjmení, adresu, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fakturační adresu, a dále informace o kreditní kartě, účtu PayPal nebo bankovním spojení. Informace o kreditní kartě, účtu PayPal ani bankovním spojení neuchováváme. Při nákupu nebo předplacení našich produktů nebo služeb shromažďujeme od poskytovatele služeb platební brány pouze údaje o transakci.

Podrobnosti v oddílu „Kontaktujte nás“
Když se na nás obrátíte prostřednictvím webové stránky, můžeme od vás požadovat osobní údaje, např. jméno, e-mailovou adresu a případně i další informace, které nám podle vašeho vlastního uvážení sdělíte, a my je od vás shromáždíme.

Nábor
Jestliže odešlete informace prostřednictvím oddílu pro kariéru na webové stránce nebo požádáte o přijetí na pracovní pozici, shromáždíme a zpracujeme informace, které jste odeslali, pro vyřízení vaší žádosti a ke všem ostatním účelům náboru.

Soubory cookie
Soubory cookie a podobné technologie nebo nástroje používáme ke shromáždění informací o vašich akcích na webové stránce včetně použití funkcí sociálních sítí nebo služeb webové stránky, které vám umožní spojení s naší stránkou na sociálních sítích nebo sdílení propagačních aktivit s vašimi přáteli a na sociálních sítích. Podrobné informace o souborech cookie, které používáme, a o účelu, ke kterému nám slouží, uvádí naše Cookie politika.

Jak a proč vaše informace používáme?
Vaše osobní údaje se budou shromažďovat a zpracovávat k těmto účelům:

Kategorie údajů: Účely zpracování Právní základ:
Údaje z procházení internetu Slouží k získání statistických informací o použití služeb (nejčastěji navštěvované stránky, přehled návštěvníků podle času/data, geografické oblasti původu atd.) a ke kontrole funkce služeb. Oprávněným zájmem skupiny Inmagine Group je analyzovat a zlepšovat fungování jejích služeb a předcházet trestným činům a podvodům (čl. 6(1)(f) nařízení GDPR). Vaše osobní údaje budeme analyzovat, abychom zlepšili své služby a vaši zkušenost s naší webovou stránkou (nevyžaduje-li se váš souhlas, čl. 6(1)(a) nařízení GDPR).
Registrace/vytvoření profilu Slouží k založení vašeho účtu a profilu na webové stránce a k poskytnutí nebo umožnění přístupu do určitých míst nebo pozic (např. ke zpracování obsahu, který jste odeslali a k jeho zobrazení na webové stránce) a funkcí webové stránky. Nezbytná podmínka pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste, nebo pro provedení kroků před sjednáním smlouvy (čl. 6(1)(b) nařízení GDPR).
Životopisné, finanční a fakturační údaje Za účelem poskytnutí produktů nebo služeb, které jste si zakoupili nebo předplatili, a rovněž ke zpracování souvisejících transakcí a plateb. Nezbytná podmínka pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste, nebo pro provedení kroků před sjednáním smlouvy (čl. 6(1)(b) nařízení GDPR).
K administrativním účelům spojeným s realizací obchodního vztahu s vámi nebo pro plnění právních požadavků (např. požadavků na účetnictví nebo právních povinností) nebo k plnění požadavků příslušných úřadů. Plnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6(1)(c) nařízení GDPR), nebo, v případě, že žádná taková právní povinnost neexistuje, náš oprávněný zájem na uchování dostatečných záznamů o realizaci obchodních vztahů (čl. 6(1)(f) nařízení GDPR).
Ke sdílení osobních údajů s dalšími společnostmi skupiny Inmagine Group v Evropském hospodářském prostoru (EHP) k interním administrativním a účetním účelům. Skupina Inmagine Group má oprávněný zájem na přenosu osobních údajů v rámci skupiny k interním administrativním účelům, včetně zpracování osobních údajů zákazníků (čl. 6(1)(f) nařízení GDPR).
Životopisné a kontaktní údaje Za účelem kontaktu s vámi a předání informací o nynějších nebo nových produktech, obchodních příležitostech, propagačních akcích a službách nebo akcích, které zaštiťujeme a které by vás mohly zajímat, a rovněž k ověřování spokojenosti zákazníků a provádění průzkumů trhu, analýz a dotazování, a dále proto, abyste se mohli účastnit soutěží o ceny, získat odměny, výlety nebo dárky. Váš souhlas (čl. 6(1)(a) nařízení GDPR).
Pro vyřizování vašich poptávek a dotazů a poskytování vámi požadovaných informací (např. informací a návrhů výrobků) v oddílu „Kontaktujte nás“. Skupina Inmagine Group má oprávněný zájem poskytovat vám zákaznický servis a zodpovídat vaše dotazy (čl. 6(1)(f) nařízení GDPR).

Poskytnutí vašich osobních údajů není povinné. Odmítnutí souhlasu nebude mít jiný účinek, než že vám nebudeme moci poskytovat produkty nebo služby. V takové situaci neponeseme odpovědnost za žádné ztráty, závazky ani škody, bez ohledu na to, jak vzniknou.
Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu, které proběhlo ještě před odvoláním.

Informace, které můžeme sdílet, a příjemci údajů
Vaše osobní údaje zpracovávají naši pracovníci a, je-li to potřebné nebo z funkčního hlediska vhodné k naplnění výše uvedených účelů, také třetí strany, které jsme ustanovili jako zpracovatele údajů.

Vaše osobní údaje se mohou sdělovat následujícím kategoriím příjemců:
  1. třetím stranám, např. (i) poskytovatelům služeb IT, (ii) finančním institucím nebo poskytovatelům služeb platebních bran v souvislosti se zpracováním finančních informací nebo informací o platbě, (iii) marketingovým agenturám pro provádění marketingových kampaní, průzkumů a propagačních akcí, (iv) odborným konzultantům v oblasti práva, daní, pracovních sil a dalších, (v) ostatním společnostem skupiny Inmagine Group v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a

  2. veřejným právnickým osobám a úřadům, a to výhradně za účelem plnění právních povinností a povinností uložených orgány dozoru.

Za určitých okolností může dojít k předání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) do jiných společností skupiny Inmagine Group nebo třetím stranám zpracovatelům údajů. V takových případech vytvoříme pro ochranu subjektů údajů vhodné záruky, včetně závazných vnitrofiremních pravidel, případně standardních doložek o ochraně údajů podle Evropské komise. Máte-li zájem o kopie; těchto vhodných záruk, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Uchování vašich osobních údajů
Údaje se uchovávají po dobu, kdy jsou nutné k provádění služeb poskytovaných na webové stránce a k plnění právních povinností (včetně těch, které se vztahují k auditu nebo daním), k plnění požadavků dozoru, řešení sporů, zajišťování bezpečnosti nebo k předcházení podvodům a nesprávnému použití údajů.

Pokud jde o osobní údaje na vašem profilu, uchováme je po dobu, po kterou bude váš účet u nás aktivní. Pokud se rozhodnete účet ukončit nebo vám byl ukončen, vymažeme vaše osobní údaje a informace do třiceti (30) dnů. Nebude tím dotčeno naše právo na uchování údajů (např. uživatelského jména a podrobností transakce) za účelem plnění právních povinností, předcházení podvodům a ochranu právních zájmů.

Zabezpečení
Zabezpečení všech informací, které jste nám odeslali nebo poskytli, bereme vážně a je pro nás důležité. Učiníme přiměřené kroky k ochraně nebo zabezpečení těchto údajů, a to včetně vašich osobních údajů. Podobně můžeme vyžadovat od našich zaměstnanců nebo třetích stran poskytujících služby, aby nám poskytli součinnost při zavádění nebo uplatňování vhodných bezpečnostních opatření (např. firewally, penetrační testování apod.). Doporučujeme vám také nevyzrazovat a zabezpečit své vlastní uživatelské jméno a heslo.

Vaše práva
Máte právo na to, abychom vám sdělili, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo žádat přístup k nim, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování, vznést kdykoli námitku proti jejich zpracování a za určitých okolností máte právo na přenositelnost údajů. S ohledem na přenositelnost údajů máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požadovat jejich přenos.

Pokud jde o právo vznést námitku proti zpracování založenému na našem oprávněném zájmu, můžete ji vznést kdykoli, načež přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít přesvědčivý a legitimní důvod pro jeho pokračování nebo pokud to nebude nutné z právních důvodů. Proti zpracování svých osobních údajů můžete vznést námitku i tehdy, pokud je např. zpracováváme k účelům přímého marketingu.

Pokud jste se zaregistrovali k odběru našich marketingových sdělení nebo udělili souhlas s jejich zasíláním, můžete to kdykoli bezplatně zrušit a žádat, aby se vaše osobní údaje nepoužívaly k marketingovým účelům.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na nás na adrese info@123rf.com nebo poštou na adresu 30, Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapur 049712. Jako občan EU se můžete také obrátit na našeho zástupce v Evropské unii, RIVACY GmbH, a to na adrese Mexikoring 33, 22297 Hamburg, Německo..

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Odkazy na webové stránky třetích stran
Webová stránka nebo vám poskytované produkty/služby mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, které neprovozujeme a jejichž postupy ohledně ochrany soukromí se mohou lišit od těch našich. Jestliže kliknete na odkaz třetí strany, může vás přesměrovat na webovou stránku třetí strany. Na vaše osobní údaje odesílané na tyto webové stránky třetích stran se budou vztahovat příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Nemáme nad nimi kontrolu a v souvislosti s nimi neneseme žádnou odpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste si ještě před poskytnutím jakýchkoli informací přečetli příslušné zásady ochrany osobních údajů.

Reklama
Podle potřeby můžeme v partnerské spolupráci se třetí stranou prezentovat na webové stránce naši reklamu nebo reklamu třetí strany nebo zjednat třetí stranu, aby naši reklamu na webové stránce spravovala. Podrobnější informace uvádí naše cookie politika.

Mobilní aplikace nebo webová stránka pro mobilní přístroje
Své produkty nebo služby vám můžeme poskytovat prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webové stránky navržené pro mobilní přístroje („
aplikace“). Pro přístup k uživatelskému účtu, který jste si na webové stránce vytvořili, se od vás může požadovat přihlášení do naší mobilní aplikace nebo na webovou stránku pro mobilní zařízení prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla. Na zpracování osobních údajů, které se v nich nacházejí, se budou vztahovat i tyto zásady ochrany osobních údajů a naše Cookie politika.

Kontaktujte nás
Pokud: (i) máte dotazy nebo komentář k těmto zásadám ochrany osobních údajů, (ii) máte obavy ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, (iii) chcete odvolat souhlas s našimi činnostmi přímého marketingu, (iv) chcete, abychom aktualizovali tyto údaje nebo vaše preference, které jste nám sdělili, nebo (v) máte ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů jiné podněty, můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@123rf.com.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme pravidelně revidovat a podle potřeby je můžeme aktualizovat. Aktualizovaná verze nabude platnosti a nahradí všechny verze předchozí. Proto doporučujeme, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Tento dokument byl vytvořen v angličtině a může být následně přeložen do dalších jazyků. V případě nesrovnalostí či nesouladu mezi anglickým a přeloženým zněním bude mít přednost anglické znění.

Poslední aktualizace: 8. listopadu 2021