27 nov. 2015 - Pattaya International Fireworks Festival 2015, Pattaya City, Chonburi,Thailand

27 nov. 2015 - Pattaya International Fireworks Festival 2015, Pattaya City, Chonburi,Thailand - 50433206