The highest point of the Seto Bridge, Minamibi Sanseto Bridge (Sakaide City, Kagawa Prefecture) - 188186463
PREMIUM

Podobné fotografie