European ten euro bill banknote isolated on a white background.  - 148596243
PREMIUM

Podobné fotografie