Beautiful white heron on the bank of the lake                - 14391748
PLUS

Podobné fotografie