Aurora borealis on the Lofoten islands, Norway. - 107192415
PLUS

Podobné fotografie