Mountain peak. Main Caucasian Ridge, Mount Ushba. Zemo Svaneti, Georgia - 75054035
FREE

Podobné fotografie